Thursday Outdoor Cinema: Loving Vincent

THURSDAY OUTDOOR CINEMA

In a story depicted in oil painted animation, a young man comes to the last hometown of painter Vincent van Gogh to deliver the troubled artist’s final letter and ends up investigating his final days there.

Nội dung phim VINCENT THƯƠNG MẾN kể về thời điểm mùa hè năm 1891, tại nước Pháp. Armand Roulin (Douglas Booth), được cha mình là Joseph Roulin (Chris O’Dowd) giao nhiệm vụ đến Paris để trao tận tay một lá thư. Người nhận là Theo Van Gogh, em trai ruột của Vincent Van Gogh – một họa sĩ lập dị đã tự cắt tai mình và tự sát cách đây không lâu. Khi đến nơi, Armand phát hiện ra rằng Theo đã chết, nguyên nhân một phần có lẽ vì quá đau buồn trước cái chết của người anh trai. Armand gặp Pere Tanguy (John Sessions), một người chuyên cung cấp sơn dầu, có quen biết cả hai anh em.

Free entry

Come early to grab burgers and eat good seats

23 November

Time: 8:30 – 10:30pm

Entry: FREE

Find the event on Facebook!