Thursday Outdoor Cinema: Dunkirk

THURSDAY OUTDOOR CINEMA

(EN) In May 1940, Germany advanced into France, trapping Allied troops on the beaches of Dunkirk. Under air and ground cover from British and French forces, troops were slowly and methodically evacuated from the beach using every serviceable naval and civilian vessel that could be found. At the end of this heroic mission, 330,000 French, British, Belgian and Dutch soldiers were safely evacuated.

(VN) Trận chiến Dunkirk diễn ra từ ngày 26/5 – 4/6/1940 ở thành phố Dunkirk (hoặc Dunkerque) của nước Pháp, là một trong những trận chiến ác liệt nhất thời điểm này, giữa quân Đồng Minh và Đức Quốc Xã, do đó đây còn gọi là Trận Chiến nước Pháp. Ở trận này, quân Đức đã chiếm đóng nước Pháp và vây hãm liên quân của Bỉ, Canada, Anh và Pháp, đánh cho quân Đồng Minh thua tơi tả và phải mở đường máu theo phía eo biển để rút về nước Anh.

Free entry ♥

Come early to grab dinner and a good seat.

14 December

Time: 8:30 – 10:30pm

Entry: FREE

Find the event on Facebook!