The Open School in Saigon

THE OPEN SCHOOL IN SAIGON

“The Open School” project is a series of meets running across South East Asia. Anyone can attend these and there is no fee. the participants discuss topics such as travel, relationships, career, education and personal development. The meets are held at local libraries and cafes etc.

There are no pre-selected speakers at open school, the participants are invited to join in or lead a discussion. The sessions are held in English and the local language.

How does someone post a topic for discussion?
When you come in, take a post-it and write down some skill or topic that you want to learn, teach or discuss. Stick this post-it on the designated board. Other participants will place stickers or leave tick marks on your topic if they like it.
Once your topic has 5 or 6 stickers, we will assign you a corner where you can discuss your ideas with the group interested in your topic. We will have two or three discussions running at the same time and you are free to leave your group and join the next group.
http://smarterbysharing.com/the-open-school

We are grateful to launch a meeting in Saigon again, with friends. Check your schedule and make sure you don’t miss this time!

————————–
Dự án “the Open School” là chuỗi các buổi họp mặt được tổ chức xuyên suốt Đông Nam Á.Tất cả mọi người đều có thể tham gia. Người tham dự sẽ cùng thảo luận các vấn đề xoay quanh du lịch, mối quan hệ, nghề nghiệp, học tập, phát triển bản thân… Các buổi họp mặt thường diễn ra tại thư viện hay quán café.

Không có diễn giả được lựa chọn trước sự kiện, người tham dự có thể được mời tham gia hoặc dẫn dắt một cuộc thảo luận nào đó. Các buổi họp mặt sử dụng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương.

Làm thể nào để đăng ký một chủ đề để thảo luận?
Khi bạn đến, hãy lấy một mảnh giấy ghi chú và viết một số kỹ năng hoặc chủ đề mà bạn muốn học, trình bày hoặc thảo luận. Dán mảnh giấy này lên tấm bản chỉ định. Những người tham gia khác sẽ đặt nhãn dán hoặc để lại dấu tick đánh dấu vào chủ đề của bạn nếu họ thích.
Khi chủ đề của bạn có 5 hoặc 6 dấu chọn, chúng mình sẽ chỉ định cho bạn một góc nơi bạn có thể thảo luận ý tưởng của mình với nhóm người quan tâm đến chủ đề đó. Chúng ta thường có hai hoặc ba cuộc thảo luận diễn ra cùng một lúc và bạn có quyền tự do rời khỏi nhóm này để tham gia vào nhóm tiếp theo.

Một số chủ đề mà chúng mình đã từng thảo luận:
– Làm thế nào để tìm thấy thông tin đáng tin cậy trực tuyến? Làm thế nào để không bị lừa gạt?
– Làm thế nào để đi du lịch đến một quốc gia khác khi có ít hơn 30 đô la? Làm thế nào để du lịch một mình đối với nữ du khách?
– Làm thế nào để biết ai đó có thích hay yêu bạn không?
– Làm thế nào để trở thành một người học tốt hơn?
– Làm thế nào để thiền định?

26 November

Time: 10am – 12am

Entry: FREE

Find the event on Facebook!