Soma Cinema // Frank (2014)

SOMA CINEMA

“Jon, a young wanna-be musician, discovers he’s bitten off more than he can chew when he joins an eccentric pop band led by the mysterious and enigmatic Frank.”

Frank is a 2014 dark comedy film directed by Lenny Abrahamson, produced by David Barron, Ed Guiney and Stevie Lee and written by Jon Ronson and Peter Straughan. It stars Michael Fassbender, Domhnall Gleeson, Maggie Gyllenhaal, Scoot McNairy, and François Civil.


“Frank theo chân chàng trai công sở tên Jon, người muốn trở thành một nhạc sĩ vĩ đại. Nhờ may mắn, cậu được tuyển vào một ban nhạc lạ thường, đứng đầu là Frank, một người đàn ông dị hợm luôn đi lại trong cái đầu giả. Liệu Jon có cùng ban nhạc đạt được điều vĩ đại? Liệu thế giới có sẵn sàng cho thứ âm nhạc lạ kì của Frank? Và liệu chúng ta có thấy được khuôn mặt thật của Frank sau chiếc mặt nạ đó?”

Free entry!

16 January

Time: 8 – 10pm

Entry: FREE

Find the event on Facebook!