Past, Present, and Future

PAST, PRESENT & FUTURE

Who were you 2 years ago? Who are you today?
In the past, were there dreams you had that died in vain?
Two years from now, who will you become?

Join us for the featured event, “Past, Present, and Future,” to explore where these dreams have ended up for the children supported through FFSC.

Coming to this event, you will be able to hear inspirational stories from FFSC children to understand and sympathize with their harsh conditions, and simultaneously know more about the activities FFSC is doing. Besides, you can enjoy international cuisines from famous restaurants, participate in an interactive exhibition, live music, and so much more.

With each ticket bought, you will not only increase opportunities unfortunate kids at Bình An and other centers, but you will also raise awareness about social inequity and responsibility in Vietnamese society.


Hai năm trước, bạn là ai? Ngày hôm nay, bạn là người như thế nào?
Có những giấc mơ nào bạn từng chôn vùi trong quá khứ?
Hai năm nữa, bạn sẽ người thế nào?
Hãy tham gia sự kiện “Xưa, Nay, và Mai” để khám phá những giấc mơ bị lãng quên của những đứa trẻ mà tổ chức FFSC hỗ trợ.

Đến với sự kiện này, bạn sẽ được tham dự một triển lãm tương tác, được truyền cảm hứng từ những câu chuyện thành công của các bạn trưởng thành từ FFSC để hiểu hơn về hoàn cảnh của mấy em cũng như những hoạt động mà FFSC đã và đang thực hiện. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn ngon từ nhiều nhà hàng danh tiếng.

Với mỗi chiếc vé bạn mua, bạn sẽ không chỉ mở ra cơ hội mới cho các em khó khăn ở trung tâm Bình An và các trung tâm khác mà còn nâng cao nhận thức về sự bất bình đẳng và trách nhiệm xã hội ở Việt Nam.

22 July

Time: 6 – 9pm

Entry: ENTRY. Reserve tickets here.

Find the event on Facebook!