Outcast Potluck Dinner // Christmas Eve

OUTCAST POTLUCK DINNER

EVERYONE is welcome to a potluck dinner at Saigon Outcast this Christmas, for a special evening of eating-too-much and having fun. In the spirit of potluck, everyone will bring a dish of their choice to share with friends, and with friendly strangers who may become your close friends in the future.

We welcome all foods – your dish doesn’t have to be a traditional Christmas recipe and nor does it have to be from the countries that celebrate Christmas. Bring whatever you feel like sharing! Potluck is all about sharing what you like to eat.

If feasible, please comment below what you will be bringing. This way people won’t come with the same dishes (unless you guys want to have a food competition, then go ahead!). Come with your dish pre-prepared, or feel free to prepare it at Saigon Outcast’s kitchen – just let us know in advance so that we can have the space ready.

Dinner will start on time, sharp! Don’t be late or you might miss out.


TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đều được mời đến dự bữa potluck dinner tại Saigon Outcast vào dịp Giáng Sinh này, một buổi tối đặc biệt chỉ để ăn-xả-láng và vui-hết-ga. Với tinh thần potluck, mỗi người sẽ mang đến một món ăn tự chọn và chia với bạn bè hoặc những người ‘trước lạ sau quen’.

Bọn tớ ủng hộ mọi loại món – không nhất thiết phải là món Christmas truyền thống hoặc từ các nước mừng Christmas. Hãy mang đến bất cứ món gì mà bạn muốn chia cùng mọi người.
Potluck chính là bạn muốn ăn món gì thì mang món nấy đến cho moin người ăn chung!

Nếu tiện, bạn vui lòng comment món bạn sẽ mang đến để mọi người không bị trùng món (trừ khi mấy bồ muốn cạnh tranh xem món của ai ngon hơn thì xin mời!). Bạn có thể mang đến món đã chuẩn bị trước hoặc cứ thoải mái chuẩn bị tại bếp của Saigon Outcast – nhớ nhắn trước để bọn tớ chuẩn bị không gian cho bạn nhé.

Bữa tối sẽ bắt đầu đúng giờ nên đừng đến muộn nhé, nếu không sẽ bỏ lỡ mất món ngon đấy!

24 – 25 December

Time: 6:30pm start

Entry: FREE

Find the event on Facebook!