Mundo Lingo #8

MUNDO LINGO#8

www.MundoLingo.org

Subscribe to be updated on upcoming

Who We Are

We’re a huge community from a variety of different countries that meets once a week to chat, network and practice speaking another language.

We have flag stickers from over 150countries/regions. The first flag is your native language and goes at the top. The rest follow below in order of ability.

Our events are open to all nationalities and languages and you can talk about anything you like. You don’t have to be an advanced speaker, or even speak a second language – it’s for all levels!

* All ages (18+)
* Every Week.


Mundo Lingo – Cộng đồng ngôn ngữ Sài Gòn

Đăng ký để không bỏ lỡ những sự kiện tiếp theo.

“Giữ liên lạc” và cập nhật thông tin với Mundo Lingo Saigon Group

Chúng tôi là ai

Chúng tôi tới từ nhiều đất nước và nền văn hóa khác nhau gặp gỡ hằng tuần để trao đổi, giao lưu văn hóa, thực hành ngôn ngữ và thưởng thức một buổi tối thứ ba vui vẻ thoải mái cùng những người bạn thân thiện và thú vị.

Chúng tôi thiết kế các sticker lá cờ của hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo thứ tự, lá cờ đầu tiên đại diện cho quốc gia mà bạn tới, sau đó là ngôn ngữ mà bạn nói từ tốt nhất đến cơ bản nhất. Sự kiện dành cho tất cả mọi người, mọi trình độ, mọi ngôn ngữ và mọi quốc tịch!

*Lưu ý: Người tham gia nên từ 18 tuổi trở lên

31 March

Time: 7 – 11pm

Entry: Free

Find the event on Facebook!