Initials Unknown – Art Exhibition

INITIALS UNKNOWN

There is an emerging graffiti movement in Saigon, which has been growing for a number of years, and is now at an exciting juncture.

More graffiti writers and street artists are developing their styles and actively creating public works than ever before.

This cultural growth is leading the way for the rest of Vietnam, and continuing to establish this country in the world community of graffiti writers and public artists.

Initials Unknown’ will showcase much of the talent coming out of this emerging culture in Saigon.

Join us as we launch this diverse body of work, and get a sneak peek at the exciting new location ‘Soma’ prior to its official launch.


Trào lưu graffiti ở Sài gòn đã phát triển trong nhiều năm và đạt tới thời điểm thú vị hiện nay.
Ngày càng nhiều tác giả và nghệ sĩ graffiti đường phố đang phát triển những phong cách tranh của riêng mình và tạo ra nhiều tác phẩm cộng đồng hơn bao giờ hết.
Sự phát triển văn hóa mới này đang dẫn đường phần còn lại Việt Nam, và tiếp tục đóng góp cho đất nước này trong công đồng nghệ sĩ graffiti của thế giới.
Initials Unknown “sẽ giới thiệu nhiều tài năng xuất hiện từ nền văn hoá mới nổi này tại Sài Gòn.
Tham gia với chúng tôi tại chương trình giới thiệu công việc độc đáo này, nhân tiện hiểu về địa điểm mới thú vị ‘Soma’ trước khi quán chính thức ra mắt.

14 – 15 October

Entry: FREE

Find the event on Facebook!