Halloween Party for Kids

HALLOWEEN PARTY FOR KIDS

Bring the little ones to the most magical party this Halloween at Saigon Outcast, for plenty of fun activities, tasty treats and crafts that they can bring home with them.

Activities include:
– 4:15 – 5:45 Making Pumpkins
– 5:00 – 5:30 Magic of Jack
– 5:30 – 6:15 Mini games

Entrance Fee: VND40,000


Các mẹ nhớ dẫn mấy nhóc tì nhà mình đến dự đêm tiệc phép thuật dịp Halloween này tại Saigon Outcast để tham gia vào các hoặc động thú vị, cùng săn các loại kẹo khoái khẩu và tự tay làm quà thủ công đáng yêu để các bé mang về nhà nhé!

Các hoạt động bao gồm:
– 4:15 – 5:45 Học làm bí ngô
– 5:00 – 5:30 Ảo Thuật của Jack
– 5:30 – 6:15 Mini games

Vé vào cổng: VND40,000

29 October

Time: 4:15 – 6:15pm

Entry: VND40,000

Find the event on Facebook!