Children’s Outdoor cinema // Lilo and Stitch

CHILDREN’S CINEMA

LILO AND STITCH
A tale of a young girl’s close encounter with the galaxy’s most wanted extraterrestrial. Lilo is a lonely Hawaiian girl who adopts a small ugly “dog,” whom she names Stitch. Stitch would be the perfect pet if he weren’t in reality a genetic experiment who has escaped from an alien planet and crash-landed on Earth. Through her love, faith and unwavering belief in ohana, the Hawaiian concept of family, Lilo helps unlock Stitch’s heart and gives him the ability to care for someone else.


Phim Lilo và Stitch là câu chuyện về cuộc chạm trán của một cô bé và nhóm người ngoài hành tinh. Cô bé Hawaii Lilo không còn đơn độc từ khi cô nhận nuôi Stich, một con vật xấu xí mà cô vẫn thường xem như chú chó nhỏ của mình. Lilo không hề biết rằng, Stich là sản phẩm từ một thí nghiệm biến đổi di truyền ngoài không gian và đã trốn thoát khỏi hành tinh của mình để đến trái đất ẩn náu! Bởi lẽ đó, Stitch đã gây cho Lilo và chị của cô bé không biết bao nhiêu rắc rối! Nhưng dần dà, bằng tình thương và niềm tin vào sự chở che của gia đình, Lilo đã cảm hoá được Stich, biến Stich từ một con vật bất trị thành chú chó nhỏ biết quan tâm và thương yêu mọi người – điều mà ngay cả người sáng tạo ra Stich chưa bao giờ sắp đặt.

14 January

Time: 6 – 7:30pm

Entry: FREE

Find the event on Facebook!