Body and Ink // Tattoo Day

BODY INK / TATTOO DAY

If you’re a fan of anything “tattoo” then get yourself down to the Saigon Outcast on Saturday, March 31th for some Inked fun !!

We’ve called in a selection of some of Saigon’s most talented tattoo and piercing artists to set up shop in our space and provide you with an all-day party of body-crazy magic!

Check out the program:
– Crazy offer: 50 -100 FREE mini tattoos for the first 50 – 100 customers. Artwork from Talented local artists.

– Chilled out with DJ beats at Saigon Outcast.

Entry: 80,000 vnd including one mini tattoo (5cm*5cm) for the first 100 people and a bottle of Saigon red beer or water.

Meet the hosts!
https://www.facebook.com/BlackStonetatt/
https://www.facebook.com/minetattoonpiercing/


Nếu như bạn là một người hâm mộ về mọi việc xăm trổ thì hãy đến với Sài Gòn Outcast vào thứ 7, ngày 31 tháng 3 để có tham gia cùng chúng tôi.

Chúng tôi đã mời những thợ xăm và xỏ khuyên nổi tiếng để chuẩn bị các gian hàng trong không gian của chúng tôi và các bạn sẽ có 1 buổi party hết sức crazy !

Chương trình của chúng tôi:
Crazy offer: 50 – 100 hình xăm miễn phí nhỏ dành cho 50 – 100 khách hàng đầu tiên.

Quẩy lên cùng âm nhạc của DJ tại Outcast.

Lệ phí hạt dẻ: 80.000VND bao gồm một hình xăm nhỏ dành cho 100 khách đầu tiên and 1 phần nước hoặc bia Sài Gòn đỏ.

31 March

Time: 12noon – 10pm

Entry: 80,000 vnd including one mini tattoo (5cm*5cm) for the first 100 people and a bottle of Saigon red beer or water.

Find the event on Facebook!