Karaoke Night at Rogue

KARAOKE NIGHT AT ROGUE

Let’s go from “in the shower” to “on the stage” ♥ We’re inviting you to join our biggest KARAOKE PARTY this week!

Imagine singing your favorite songs along with your friends and co-workers, nothing is better than that!

We open this night for all under-shower singers, music lovers, language learners, even artists, and musicians can join also. The more, the merier!

Guess what?! Whoever comes on stage have a chance to get your name in the lucky draw.
The prize is huge, a Beer Tower for your group.

No fee needed. Come down to Rogue that night and share with the world your music passion!


Nếu bạn là fan của karaoke, vậy đừng sợ hãi nhé.
Nếu hát trước đám bạn chí cốt là niềm vui của bạn, thì hát trước cả đám đông lạ mặt là niềm hạnh phúc đấy, hay chỉ là chút thử thách nhỏ quá dễ để vượt qua.

Đoán xem có gì đặc biệt? Bất cứ ai lên hát đều được tham dự bốc thăm may mắn. Phần thưởng to đùng là cả tháp bia cho nhóm của bạn nhé.

Tham dự không mất phí. Nhớ tới Rogue và chia sẻ niềm yêu âm nhạc của bạn với thể giới nào!

12 April

Time: 8 – 11pm

Entry: Free

Find the event on Facebook!