Free Flow Friday All You Can Drink

FREE FLOW FRIDAY – ALL YOU CAN DRINK

The Rule Is Simple: TRY ALL 20 CRAFT BEERS this Friday!

Enjoy our 20 different Craft Beers and Ciders free-flow all night from 6pm to 10pm. Plus, we have snack served as well ♥

Only for 380k/pax. It’s pretty much a bargain to kick off your September spirit.

Contact us at Rogue Saigon if you have any further questions.

We can’t wait to get the beer flowing, can you?


Cơ hội thưởng thức 20 loại bia đặc biệt ngay tại Rogue!

Thứ sáu này, lần đầu tiên Rogue tổ chức chương trình Free-Flow với tất cả 20 loại bia từ 18g00 đến 22g00 cùng những món ăn kèm hấp dẫn.

Toàn bộ chỉ có 380k/người!

Liên hệ fanpage Rogue Saigon để biết thêm chi tiết.

6 October

Time: 6pm

Entry: Free

Find the event on Facebook!